Terapia par


Terapia par jest skierowana do osób będących w intymnych związkach, bez względu na stan cywilny. Z pomocy mogą skorzystać małżeństwa, pary hetero- i homoseksualne, przyjaciele. Wskazaniem do terapii jest gotowość partnerów do pracy nad relacją i porozumieniem w związku.

Jak wygląda terapia?

Sesje psychoterapii prowadzone są wyłącznie przez 2 terapeutów* (nie oferuję możliwości pracy z 1 terapeutą) i trwają 75 minut. Odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie. Pierwsze 2-3 spotkania mają charakter konsultacyjny. Terapeuci przeprowadzają wywiady kliniczne i diagnozują trudności w relacjach między pacjentami. Jeśli zostaje podjęta decyzja o psychoterapii, omawiane są zasady i przebieg terapii. Terapia par uwzględnia zarówno problematykę indywidualną partnerów, jak również czynniki interpersonalne. Pacjenci są zachęcani do swobodnego wyrażania swoich uczuć i omawiania przeżywanych trudności. Oferuję terapię psychodynamiczną, która koncentruje się na analizie nieświadomych tendencji i potrzeb, ujawniających się w relacji z partnerem. Konfrontacja z wewnętrznymi konfliktami i mechanizmami funkcjonowania pozwala lepiej zrozumieć siebie i dynamikę związku. W procesie terapeutycznym mogą pojawiać się elementy psychoedukacji, treningu psychologicznego oraz diagnostyki przy użyciu metod projekcyjnych.

Kiedy terapia par nie jest możliwa?

Istnieją sytuacje, w których terapeuta może zaproponować inną formę pomocy niż terapia par. Należą do nich:

  • Brak motywacji do zmiany relacji i zachowań (sytuacja, w której partnerzy obwiniają całkowicie drugą osobę, nie mają gotowości do konfrontacji z własną problematyką)
  • Podjęcie decyzji o rozwodzie (wówczas adekwatną formą pomocy są mediacje)
  • Stosowanie przemocy
  • Problemy z uzależnieniem
  • Zaburzenia psychiczne u jednego lub obojga małżonków (nasilone objawy wymagające pomocy lekarskiej)
  • Utrzymujące się zaangażowanie jednego z partnerów w związek pozamałżeński

*W zakresie terapii par współpracuję z mgr Katarzyną Witalis psychoterapia-witalis.pl

Copyright © MartaZak.pl