Terapia par


Terapia par jest skierowana do osób będących w intymnych związkach, bez względu na stan cywilny. Z pomocy mogą skorzystać pary hetero- i homoseksualne, przyjaciele. Wskazaniem do terapii jest gotowość partnerów do pracy nad relacją i porozumieniem w związku.

Jak wygląda terapia?

Sesje psychoterapii trwają 75 minut. Odbywają się zazwyczaj raz na dwa tygodnie. Pierwsze spotkania mają charakter konsultacyjny. Terapeuta przeprowadza wywiad kliniczny i diagnozuje trudności w relacjach między pacjentami. Jeśli zostaje podjęta decyzja o psychoterapii, omawiane są zasady i przebieg terapii. Terapia par uwzględnia zarówno problematykę indywidualną partnerów, jak również czynniki interpersonalne. Pacjenci są zachęcani do swobodnego wyrażania swoich uczuć i omawiania przeżywanych trudności.

Oferuję terapię psychoanalityczną, opierającą się na założeniach modelu terapii par opracowanym w Tavistock Centre for Couple Relationships.

Stosowana metoda pracy koncentruje się na analizie nieświadomych tendencji czy potrzeb, ujawniających się w relacji z partnerem. Konfrontacja z wewnętrznymi konfliktami i mechanizmami funkcjonowania pozwala lepiej zrozumieć siebie oraz dynamikę związku.

Kiedy terapia par nie jest możliwa?

Istnieją sytuacje, w których terapeuta może zaproponować inną formę pomocy niż terapia par. Należą do nich:

  • Brak motywacji do zmiany relacji i zachowań (sytuacja, w której partnerzy obwiniają całkowicie drugą osobę, nie mają gotowości do konfrontacji z własną problematyką)
  • Rozpoczęcie procesu rozwodowego (wówczas adekwatną formą pomocy są mediacje)
  • Stosowanie przemocy
  • Problemy z uzależnieniem
  • Zaburzenia psychiczne u jednego lub obojga małżonków (nasilone objawy wymagające pilnej pomocy lekarskiej)
Copyright © MartaZak.pl