Superwizja psychoterapii


Superwizja jest standardem pracy każdego dobrego psychoterapeuty. Bez względu na doświadczenie, praca kliniczna powinna być konsultowana u innych psychoterapeutów, będących superwizorami.

Na czym polega superwizja? 

Spotkania konsultacyjne mogą mieć charakter indywidualny (z jednym superwizorem) lub grupowy (w tzw. grupie Balinta złożonej z kilku psychoterapeutów i jednego certyfikowanego superwizora). W trakcie sesji superwizyjnych przedstawiana jest historia relacji terapeutycznej z wybranym pacjentem (z zachowaniem pełnej anonimowości). Terapeuta jest konfrontowany z różnymi zjawiskami terapeutycznymi, w tym również z osobistymi przeżyciami. Uzyskuje w ten sposób wgląd w proces leczenia i niezbędną wiedzę, by w rzetelny i odpowiedzialny sposób pracować z pacjentem.

Jak superwizuję swoją pracę z pacjentami?  

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Uczestniczę w grupie Balinta oraz w grupowym seminarium analityczno-superwizyjnym. Korzystam również z superwizji indywidualnych.

Copyright © MartaZak.pl