Psychoterapia psychodynamiczna dorosłych


Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, ukierunkowaną na redukcję objawów, zwiększanie samoświadomości i satysfakcji życiowej. Zazwyczaj ma ona charakter długoterminowy. Trwałe zmiany sposobu myślenia, przeżywania czy zachowania, będącego owocem doświadczeń z wielu lat życia wymagają czasu.

Jakie są zasady psychoterapii?

Każdy proces terapeutyczny poprzedzają konsultacje psychologiczne (zazwyczaj dwa lub trzy spotkania) umożliwiające wstępne zaplanowanie leczenia.
Na początku psychoterapeuta omawia z pacjentem przebieg i cele terapii. W ten sposób zostaje zawarty ustny kontrakt terapeutyczny.

  • Sesje trwają 50 minut, odbywają się zazwyczaj dwa razy w tygodniu (w zależności od rodzaju terapii, ustalana jest określona częstotliwość)

Zasada stałości (ustalone dni, długość sesji), zasada poufności (terapeuta przestrzega tajemnicy zawodowej) oraz zasada neutralności terapeuty (terapeuta nie angażuje się w żadne formy aktywności z pacjentem poza sesjami) pozostają niezmienne i stanowią bezpieczne warunki do rozwoju procesu terapeutycznego. Koniec terapii również jest ustalany wspólnie i stanowi ważny etap leczenia.

Jak pracuję?

Oferuję psychoterapię psychodynamiczną, która łączy ze sobą koncepcje współczesnej psychiatrii z teoriami psychoanalitycznymi. Kluczowym elementem terapii staje się szczególny rodzaj relacji pomiędzy terapeutą i pacjentem. Analiza wnoszonych na sesjach treści oraz świata przeżyć i pragnień pacjenta pozwala odkrywać nieświadome tendencje, ukryte przyczyny zgłaszanych problemów. Relacja terapeutyczna stanowi również źródło pozytywnych, korektywnych doświadczeń emocjonalnych.

W swojej pracy wykorzystuję m. in. metodę TFP (Transference-Focused Psychotherapy) Otto Kernberga i współpracowników z Personality Disorders Institute of the Weill Medical College of Cornell University w Nowym Jorku. Zakłada ona bardziej aktywną rolę terapeuty i krótszy czas trwania terapii w porównaniu do klasycznej psychoterapii analitycznej. Głównym celem jest konfrontowanie pacjenta z dominującym sposobem przeżywania relacji terapeutycznej. Metoda ta znajduje szerokie zastosowanie w leczeniu pacjentów z zaburzeniami osobowości borderline.

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Czy terapia zawsze wygląda tak samo?

W podejściu psychodynamicznym psychoterapia jest procesem unikalnym, koncentrującym się przede wszystkim na przeżyciach i potrzebach osoby zgłaszającej się do gabinetu. O tym, jaką formę psychoterapii zastosować (krótkoterminową, wsparciową czy długoterminową, analityczną) decyduje psychoterapeuta, uwzględniając przy tym problematykę i możliwości pacjenta.

Czym różni się psychoterapia od pomocy psychologicznej?

Należy pamiętać, że psychoterapia nie jest tym samym co poradnictwo psychologiczne. Psychoterapeuta nie udziela rad, nie daje gotowych rozwiązań. Przyczyny i mechanizmy zaburzeń psychicznych są bowiem bardzo złożone. Nie da się opisać szczegółowych schematów leczenia dla określonych problemów. Obok odpowiedniego przygotowania terapeuty (certyfikowane szkolenia, doświadczenie kliniczne, własna terapia, regularne superwizje) niezbędna jest również motywacja pacjenta. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi rozpoznawać osobiste potrzeby, możliwości i sposoby funkcjonowania, nie rozwiązuje jednak jego wewnętrznych dylematów. To pacjent decyduje o tym, co chce w swoim życiu zmieniać.

Copyright © MartaZak.pl