Psychoterapia młodzieży


Dorastanie to okres dużych zmian (fizycznych, psychologicznych, emocjonalnych) i poszukiwania własnej tożsamości. Kryzys jest w tym okresie zjawiskiem naturalnym. Młodzież dąży do określenia swoich wartości, życiowych celów, testuje role społeczne, poszukuje swojego miejsca w grupie rówieśniczej oraz w relacji z autorytetami. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy doświadczenia sprzeczności i wewnętrznego chaosu w znaczący sposób dezorganizują życie młodego człowieka.

Kiedy psychoterapia młodzieży jest wskazana?

Osoby nastoletnie mogą skorzystać z psychoterapii, jeśli:

  • pojawiają się objawy nerwicowe (fobie szkolne, stale utrzymujące się napięcie, problemy z koncentracją i pamięcią, napady paniki, natręctwa, obsesyjne myśli)
  • cierpią na zaburzenia jedzenia (głodzenie lub objadanie się)
  • doświadczają stanów silnego obniżenia nastroju lub dużej labilności afektywnej
  • nie nawiązują bliskich relacji z rówieśnikami, izolują się lub kontakty z grupą rówieśniczą są źródłem dużego lęku, napięcia
  • mają niską motywację do realizowania życiowych celów lub w ogóle nie planują swojej przyszłości (trudności szkolne, utarta zainteresowań, niski poziom aktywności)
  • pojawiają się objawy o charakterze psychotycznym (przekonanie o byciu obserwowanym, mieszanie fantazji z rzeczywistością, wycofanie, nieadekwatne reakcje emocjonalne)
  • przeżywają chroniczne uczucie pustki, nudy lub samotności, mają bardzo negatywny obraz siebie

Na psychoterapię zapraszam młodzież po ukończeniu 16 roku życia.

Z rodzicami czy bez?

Proces terapeutyczny poprzedza kilka wizyt o charakterze konsultacyjno-diagnostycznym. Jeśli nastolatek samodzielnie podejmuje decyzję o terapii, na pierwszą konsultację przychodzi z rodzicami. W sytuacji, kiedy nie podejmuje takiej inicjatywy, pierwsze spotkanie odbywa się tylko z rodzicami. Mogą oni wówczas przedstawić własne rozumienie tego, co dzieje się z pacjentem i podzielić się swoimi uczuciami. Na kolejne wizyty (zazwyczaj trzy) pacjent przychodzi samodzielnie. Po fazie konsultacji indywidualnych, rodzice są ponownie zapraszani na sesję z pacjentem. Psychoterapeuta udziela wówczas informacji na temat przebiegu leczenia, określając zasady i cele terapii. Decyzja o psychoterapii należy do pacjenta, rodziców oraz terapeuty.

Jak przebiega terapia?

Po uzgodnieniu ogólnych warunków (częstotliwości i czasu trwania sesji, zasad dotyczących odpłatności, nieobecności oraz przebiegu terapii) zawierany jest tzw. kontrakt terapeutyczny z pacjentem i jego rodzicami.

  • Sesje odbywają się raz w tygodniu (lub częściej) i trwają 50 minut.

Niezbędnym elementem procesu leczenia jest bezpieczna relacja terapeutyczna, umożliwiająca swobodne dzielenie się przeżyciami. Forma i czas trwania psychoterapii jest dostosowywana do problematyki i potrzeb nastoletniego pacjenta.

Copyright © MartaZak.pl