Kwalifikacje


Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej, psychoterapii oraz terapii seksuologicznej.

W pracy terapeutycznej kieruję się podejściem psychodynamicznym i teoriami psychoanalitycznymi. 
Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.


Wykształcenie


 • Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – dzienne studia magisterskie (specjalność psychologia kliniczna człowieka dorosłego oraz psychologia wychowawcza dzieci i młodzieży)
 • 4-letnia Szkoła Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym – szkolenie rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne do certyfikatu psychoterapeuty (w tym 2-letnia psychoterapia własna)
 • 2-letnie studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej, rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Seksuologiczne – Uniwersytet SWPS w Katowicach
 • Różne szkolenia zawodowe (m.in. roczne szkolenie z zakresu psychoterapii krótkoterminowej, warsztaty z zakresu terapii rodzin, relaksacji, diagnostyki psychologicznej i neuropsychologicznej)

Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe poprzez:

 • regularne superwizje pracy terapeutycznej (w grupie Balinta oraz indywidualnie) u superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
 • uczestnictwo w grupowym seminarium teoretyczno-superwizyjnym z zakresu terapii psychoanalitycznej
 • udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz wykładach z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, psychoanalizy i seksuologii klinicznej


Doświadczenie zawodowe


 • Oddział Dzienny Rehabilitacji Psychiatrycznej Zaburzeń Nerwicowych,  Poradnia Zdrowia Psychicznego – Górnośląskie Centrum Medyczne (Szpital w Ochojcu) – psycholog, psychoterapeuta.
 • Oddział Dzienny Leczenia Nerwic, Poradnia Leczenia Nerwic, Poradnia Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego Feniks w Zabrzu – psycholog, psychoterapeuta grupowy i indywidualny.
 • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia w Centrum Zdrowia Psychicznego Tychy – psychoterapeuta, psycholog.
 • Oddział Neurologii, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim – psycholog, doświadczenie w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej.
 • Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Zdrowia Psychicznego w Chorzowie – kilkuletnia praca terapeutyczna z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychotyczne.
 • Chorzowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej – terapia indywidualna krótko- i długoterminowa, wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.
Staże kliniczne:
 • Oddział Zaburzeń Afektywnych i Nerwicowych, Szpital Centrum Psychiatrii w Katowicach.
 • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
Copyright © MartaZak.pl