Regulamin – usługi online


REGULAMIN PORADNI INTERNETOWEJ
§ I.
ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
 1. Podmiotem świadczącym usługi w ramach poradni internetowej jest Gabinet Psychoterapii Marta Żak.
 2. Usługi internetowe obejmują indywidualne poradnictwo seksuologiczne oraz poradnictwo seksuologiczne dla par.
 3. Z usług online mogą korzystać osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych wymaga dostarczenia do Gabinetu pisemnej zgody prawnych opiekunów.
 4. Usługi świadczone w ramach Poradni są odpłatne.
§ II
FORMA ŚWIADCZENIA USŁUG ONLINE
 1. Osoba korzystająca z pomocy dokonuje samodzielnie wyboru spośród następujących form kontaktu: wiadomość e-mail, czat internetowy, rozmowa przez telefon/Skype
 2. Szczegółowe informacje dotyczące technicznych aspektów kontaktu podane są w opisie poszczególnych form komunikacji.
§ III
WARUNKI KONTAKTU TERAPEUTYCZNEGO
 1. Kontakt z terapeutą jest poufny – klient pozostaje anonimowy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy terapeuta wyraża przekonanie o zagrożeniu życia lub/i zdrowia klienta lub/i jego otoczenia. Wówczas terapeuta zobowiązuje się do powiadomienia osób trzecich/właściwych instytucji.
 2. Konsultacje seksuologiczne realizowane za pośrednictwem internetu nie mogą zastąpić pomocy terapeutycznej w przypadku poważniejszych problemów ze zdrowiem psychicznym.
 3. Terapeuta świadczący usługi internetowe może poinformować klienta o konieczności skorzystania z innej formy pomocy i/lub pokierować klienta do innego specjalisty.
§ IV
PŁATNOŚCI
 1. Po dokonaniu zakupu wybranej usługi, klient jest zobowiązany do dokonania płatności niezwłocznie. Brak zapłaty w przeciągu 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem usługi.
 2. Płatności można dokonać w formie przelewu bankowego bądź przekazu pocztowego.
 3. Możliwe są rabaty dla osób regularnie korzystających z terapii. Są one ustalane z klientami indywidualnie.
 4. Na żądanie klienta wystawiane są faktury.
Copyright © MartaZak.pl