Aktualności

Konferencja “Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu” Gdynia, 14-15 kwietnia 2016

Trudne pytania… Dobre rozwiązania

W konferencji wezmą udział specjaliści z Polski, Belgii i Holandii, posiadający bogate doświadczenie zawodowe w pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Celem spotkania będzie przede wszystkim wymiana doświadczeń i poszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania dotyczące seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną i spektrum autyzmu.

Program konferencji koncentruje się na dwóch podstawowych kwestiach. Pierwsza dotyczy rozpoznawania problemów z obszaru zdrowia seksualnego i reagowania na nie. Druga wiąże się z interwencją i terapią w przypadku wykorzystania seksualnego osób niepełnosprawnych intelektualnie i ze spektrum autyzmu. W programie znalazły się także warsztaty dla biegłych sądowych psychologów i terapeutów.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply