Konsultacje psychologiczne


Konsultacje psychologiczne trwają 50 minut (konsultacje par 75 minut) i odbywają się raz w tygodniu. Zazwyczaj są to dwa lub trzy spotkania o charakterze diagnostycznym. Zgłaszająca się osoba uzyskuje informacje o tym, czy terapeuta jest w stanie jej pomóc. Dowiaduje się także w jaki sposób będzie przebiegać proces leczenia.

Jak wyglądają pierwsze wizyty?

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii zazwyczaj nie zapada na pierwszym spotkaniu. Na początku konieczne jest rozpoznanie problemu. Terapeuta zbiera informacje dotyczące zgłaszanych trudności i historii życia w formie wywiadu. Stawiana jest wówczas wstępna diagnoza psychologiczna, która umożliwia rozpoczęcie terapii.

Kto może przyjść na konsultacje?

Na konsultacje mogą zgłosić się osoby szukające indywidualnej pomocy terapeutycznej oraz pary. W przypadku młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się w obecności rodziców/opiekunów. Na kolejne dwa lub trzy spotkania młodzież przychodzi indywidualnie, po czym odbywa się ponowne spotkanie z pacjentem w obecności rodziców/opiekunów.

Co po konsultacji? 

Terapeuta proponuje pacjentowi najbardziej adekwatną formę leczenia (psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par, leczenie w ośrodku terapii uzależnień, konsultację psychiatryczną i inne). Zdarza się również, że pomoc ogranicza się do jednej lub kilku sesji konsultacyjnych (najczęściej dotyczy to wsparcia w sytuacjach kryzysowych). Po omówieniu warunków terapii pacjent i terapeura wspólnie podejmują decyzję o dalszej współpracy.

Copyright © MartaZak.pl