Konsultacje psychologiczne


Konsultacje psychologiczne trwają 50 minut (konsultacje par 75 minut) i odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Zazwyczaj są to dwa lub trzy spotkania o charakterze diagnostycznym. Zgłaszająca się osoba uzyskuje informacje o tym, czy terapeuta jest w stanie jej pomóc. Dowiaduje się także w jaki sposób będzie przebiegać proces leczenia.

Jak wyglądają pierwsze wizyty?

Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii rzadko zapada na pierwszym spotkaniu. Na początku konieczne jest rozpoznanie problemu. Terapeuta zbiera informacje dotyczące zgłaszanych trudności i określonych obszarów funkcjonowania w formie wywiadu. Stawiana jest wówczas wstępna diagnoza psychologiczna, która umożliwia rozpoczęcie terapii.

Czy trzeba opisywać całe swoje życie w formie życiorysu?

W swojej pracy stosuję wywiad o charakterze strukturalnym. Pozwala on na rozpoznanie problematyki pacjenta w oparciu o analizę nieświadomych tendencji. Terapeuta zadaje pytania ukierunkowane wyłącznie na określone obszary. Pacjent nie musi samodzielnie, szczegółowo przedstawiać swojego życiorysu.

Kto może przyjść na konsultacje?

Na konsultacje mogą zgłosić się osoby szukające indywidualnej pomocy terapeutycznej oraz pary. W przypadku młodzieży pierwsze spotkanie odbywa się w obecności rodziców/opiekunów. Na kolejne dwa lub trzy spotkania młodzież przychodzi indywidualnie, po czym odbywa się ponowne spotkanie z pacjentem w obecności rodziców/opiekunów.

Co po konsultacji? 

Terapeuta proponuje pacjentowi najbardziej adekwatną formę leczenia (intensywną psychoterapię indywidualną, terapię wsparciową, terapię par, konsultację psychiatryczną i inne). Zdarza się również, że pomoc ogranicza się do jednej lub kilku sesji konsultacyjnych (najczęściej dotyczy to wsparcia w sytuacjach kryzysowych). Po omówieniu warunków terapii pacjent i terapeura wspólnie podejmują decyzję o dalszej współpracy.

Copyright © MartaZak.pl